Sėkmės inkilėlio parama gabiam ir talentingam jaunimui

Esi talentingas ar turi išskirtinių gabumų mokslo, inovacijų, meno, sporto, visuomeniškumo, ar kitoje srityje?

Užpildyk anketą paramai gauti iki kovo 31 dienos ir būki vienu žingsneliu arčiau savo svajonių išsipildymo! Anketą gali užpildyti čia.

Norime padėti tau siekti svajonių, todėl kviečiame susipažinti su Sėkmės inkilėlio paramos teikimo tvarka:

  • Mūsų tikslas yra padėti gabiam ir talentingam jaunimui tobulėti ir tokiu būdu prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo. Todėl norime suteikti paramą, kuri padėtų šiam jaunimui augti ir siekti svajonių.
  • Šiais metais Sėkmės inkilėlio projektas vyks nuo kovo 1 dienos iki gegužės 9 dienos. Vykdant Sėkmės inkilėlio projektą vienam ar keliems jaunuoliams bus suteikiama parama, dėl kurios dydžio ir skyrimo nuspręs Sėkmės inkilėlio komanda.
  • Šie pinigai turėtų padėti jaunuoliams dalyvauti įvairiuose renginiuose (pvz., dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, lankyti būrelius, paskaitas ar kitus užsiėmimus), įsigyti mokymosi priemonių (pvz., muzikos instrumentą, sporto įrangą ir t.t.)
  • Savo paraiškas dalyvauti programoje jaunuoliai (arba jų tėvai ar kiti teisėti atstovai) gali pateikti iki kovo 31 dienos, užpildydami prašymo anketą. Bus svarstomos tik tos anketos, kuriose bus užpildyti visi privalomi langeliai, o pateikta informacija – teisinga.
  • Konkurso metu bus vertinami jaunuolių motyvaciniai laiškai, kuriuose jaunuoliai turėtų išdėstyti savo motyvus, ateities planus ir lūkesčius, dėl kurių jie dalyvauja Sėkmės inkilėlio projekte. Taip pat gali būti atsižvelgiama į jaunuolių finansinę padėtį.
  • Konkurso metu Sėkmės inkilėlio komanda gali susisiekti su anketas pateikusiais kandidatais.
  • Dalyviai, savo anketose ir taip pat bet kokiu kitu būdu pateikdami informaciją apie save nurodę melagingą ir (ar) tikrovės neatitinkančią informaciją, bus nesvarstomi nei šio, nei kitų Sėkmės inkilėlio komandos organizuojamų projektų metu.
  • Jaunuolių pateiktas paraiškas vertins Sėkmės inkilėlio komanda uždarame posėdyje.
  • Sėkmės inkilėlio komanda iki balandžio 10 dienos informuos dalyvius apie Sėkmės inkilėlio projekto laimėtojus.